PSICOTERÀPIA 

ARTTERÀPIA 

Adreçada a adults.

Sota les mateixes premisses i amb els mateixos objectius que el treball en Arteràpia, la Psicoteràpia està dirigida a persones adultes que busquin un canvi per millorar la seva qualitat de vida.
En aquest cas utilitzarem principalment la paraula acompanyada d'altres eines creatives quan sigui necessari per al millor funcionament del procés.

ARTE
PSICOTERAPIA
GRUPAL

Dirigida a adults, adolescents i nens, amb necessitats específiques de canvi i / o processos d'auto-coneixement.

Atenem a persones que estiguin patint alguna dificultat emocional, psicològica o social (relacions), així com a aquelles persones que estiguin en procés de recerca o desenvolupament personal i desitgin un acompanyament des de l'Artteràpia.
No es requereix experiència ni habilitats artístiques.
Materials inclosos.

Dirigit a persones amb cert recorregut en el treball personal que desitgin formar part d'un procés grupal per aprofundir en l'autoconeixement. Utilitzem la paraula i la creació artística 

CONTACTE

Pl. de l'Església, 5. Cervià de Ter  (Girona) 

C/ Sol, 5. Barcelona

 (Gracia) Metro Fontana

Gràcies, hem rebut el teu mail

És una professió de l'àmbit psicoterapèutic que es basa en les teories de la psicologia, de l'art i de la psicoteràpia.

Consisteix en un acompanyament terapèutic que utilitza el procés creatiu, la paraula i la imatge per ajudar a solucionar conflictes emocionals o psicològics.

 

El procés creatiu és un canal de comunicació amb un mateix i amb el terapeuta en el qual, a través del símbol, apareixen elements conscients i inconscients que ajudaran a comprendre el món intern de la persona. Només mitjançant la comprensió existeix una possibilitat real de canvi d'allò que ens limita i que desitgem millorar.

Adequat per

  • Persones que estiguin patint ansietat

  • Persones en procés de dol o separació

  • Estats depressius

  • Dificultats en les relacions

  • Persones amb desig i voluntat de canvi

  • Persones en procés d'autoconeixement

  • altres

ART

PSICOTERÀPIA

 
 
 

A N N A   C A R L O T A   F E R N Á N D E Z

ART  PSICOTERAPEUTA

Consulta privada

Sessions individuals de 60 min. | Sessions grupals  de 75 min.

1ª Entrevista gratuïta, a concertar, de entre 30 y 50 min.

Format presencial o a distància (Skype)